US č.42

17.04.2020

Úradná správa Slovenský futsal 42 - 2019/2020 zo dňa 18.4.2020

1.) Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní (Ploštica Ján,

exekutiva@futsalslovakia.sk)

- umožňuje pripomienkovať Rozpis súťaží pre ročník 2020/2021 do 15.5.2020 prostredníctvom online dokumentu tu

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné podať odvolanie v zmysle RS alebo SP SF.