US č.43

10.05.2019

Úradná správa Slovenský futsal 43 - 2018/2019 zo dňa 10.5.2019

· Výkonný výbor SF

- oznamuje, že riadna Konferencia SF 2019 sa uskutoční 1.júna 2019 v Púchove (všetky informácie o programe, počte delegátov a pod. sú uvedené na oficiálnej webstránke SF www.futsalslovakia.sk)

· Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní (Ploštica Ján, exekutiva@futsalslovakia.sk)

- oznamuje, že školenie trénerov na licenciu "SFZ Futsal" sa uskutoční v dvoch blokoch v termíne 8.-9.6.2019 a 20.-21.7.2019 v Badíne. Cena školenia je 150 Eur. Tréneri, ktorí budú vykonávať túto činnosť pri mládeži SF (FEJ U20, FEJ U17) v ročníku 2019/2020 majú školenie po vyslaní klubom zdarma. Prihlasovať sa je možné od 25.04. do 26.05. Bližšie informácie nájdete zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Vzdelávanie alebo na www.futsalexekutiva.sk/l/skolenie-trenerov/

- schvaľuje výsledky play off Varta futsal ligy v sezóne 2018/2019

- schvaľuje konečné poradie Varta Futsal ligy 2018/2019 nasledovne.

   1. Pinerola Futsal 1994
   2. MIMEL Lučenec
   3. Wild Boys ´02 Bratislava
   4. ŠK Makroteam Žilina
   5. FC Spartak Trnava - futsal
   6. Futsal Team Levice
   7. Lion car MIBA Banská Bystrica
   8. MŠK Žilina FUTSAL
   9. Rehab Klinik Barabéri

- schvaľuje víťaza v súťaží strelcov VARTA Futsal ligy 2018/2019 nasledovne:

1. Jose Wellington Matias Torres

· Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ (Marcel Budáč, rozhodcovia@futsalslovakia.sk)

· oznamuje, že letný doškoľovací seminár R a D sa uskutoční v dňoch 30.8. - 1.9.2019. Miesto a program bude upresnený v nasledovných úradných správach.

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné podať odvolanie v zmysle RS alebo SP SF.