US č.44

07.06.2019

Úradná správa Slovenský futsal 44 - 2018/2019 zo dňa 7.6.2019

· Výkonný výbor SF

- oznamuje, že schválil lehotu na prihlasovanie klubov do Varta Futsal Ligy 2019/2020 na 30. 6. 2019

- oznamuje, že schválil Súťažný poriadok SF a Rozpis súťaže Varta Futsal Ligy 2019/2020; obe normy budú zverejnené na webstránke SF v časti "Dokumenty/Slovenský futsal/Súťažný ročník 2019/2020" a na webstránke Exekutívy SF v časti "Normy"

· Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní (Ploštica Ján, exekutiva@futsalslovakia.sk)

- konštatuje, že družstvá s právom účasti v sezóne 2019/2020 sú: Pinerola Futsal 1994, MIMEL Lučenec, Wild Boys ´02 Bratislava, ŠK Makroteam Žilina, FC Spartak Trnava - futsal, Lion car MIBA Banská Bystrica, Futsal Team Levice, MŠK Žilina FUTSAL, FK Ekoprim Prešov, MŠK Nové Zámky futsal.

- oznamuje, že družstvá s právom účasti vo VARTA Futsal lige v sezóne 2019/2020 sa môžu prihlásiť do súťažného ročníka cez elektronickú podateľňu ISSF v lehote do 30.6.2019

- oznamuje, že školenie trénerov na licenciu "SFZ Futsal" sa neuskutoční z dôvodu nízkeho počtu prihlásených záujemcov

- žiada kluby Varta Futsal Ligy 2018/2019 o nahlásenie čísiel bankových účtov, na ktorý im bude poukázaná nepoužitá finančná zábezpeka

· Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ (Marcel Budáč, rozhodcovia@futsalslovakia.sk)

- oznamuje,že letný doškoľovací seminár sa uskutoční v dňoch 30.8. - 1.9.2019. Miesto a program bude upresnený v nasledovných úradných správach.

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné podať odvolanie v zmysle RS alebo SP SF.