US č.45

14.06.2019

Úradná správa Slovenský futsal 45 - 2018/2019 zo dňa 14.6.2019

1.Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní (Ploštica Ján, exekutiva@futsalslovakia.sk)

- oznamuje, že družstvá s právom účasti vo VARTA Futsal lige v sezóne 2019/2020 (Pinerola Futsal 1994, MIMEL Lučenec, Wild Boys ´02 Bratislava, ŠK Makroteam Žilina, FC Spartak Trnava - futsal, Lion car MIBA Banská Bystrica, Futsal Team Levice, MŠK Žilina FUTSAL, FK Ekoprim Prešov, MŠK Nové Zámky futsal) sa môžu prihlásiť do súťažného ročníka cez elektronickú podateľňu ISSF v lehote do 30.6.2019

- oznamuje družstvám, ktoré získali finančnú odmenu za umiestnenie v sezóne 2018/2019, že táto bude vyplácaná v zmysle čl. C/2/d RS.

2.)Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ (Marcel Budáč, rozhodcovia@futsalslovakia.sk)

- oznamuje,že letný doškoľovací seminár R a DZ sa uskutoční v dňoch 30.8 - 1.9.2019; miesto a program bude upresnený v nasledovných úradných správach. Svoju účasť treba nahlásiť najneskôr do 30.6.2019 na email rozhodcovia@futsalslovakia.sk.

- žiada regionálne združenia o nahlásenie záujemcov o školenie rozhodcov futsalu v termíne do 30.6.2019.

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné podať odvolanie v zmysle RS alebo SP SF.