US č.46

28.06.2019

Úradná správa Slovenský futsal 46 - 2018/2019 zo dňa 28.6.2019

1.) Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní (Ploštica Ján, exekutiva@futsalslovakia.sk)

- oznamuje, že družstvá s právom účasti vo VARTA Futsal lige v sezóne 2019/2020 (Pinerola Futsal 1994, MIMEL Lučenec, Wild Boys ´02 Bratislava, ŠK Makroteam Žilina, FC Spartak Trnava - futsal, Lion car MIBA Banská Bystrica, Futsal Team Levice, MŠK Žilina FUTSAL, FK Ekoprim Prešov, MŠK Nové Zámky futsal) sa môžu prihlásiť cez elektronickú podateľňu ISSF v termíne do 30.6.2019

- odstupuje žiadosť FC Spartak Trnava - futsal, ohľadom náhradného termínu pre prihlásenie do Varta Futsal ligy v sezóne 2019/2020, na najbližšie rokovanie VV SF.

- oznamuje družstvám, ktoré získali finančnú odmenu v sezóne 2018/2019, že táto sa bude vyplácaná v zmysle RS C/2/d.

2.) Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ (Marcel Budáč, rozhodcovia@futsalslovakia.sk)

- oznamuje, že letný doškoľovací seminár sa uskutoční v dňoch 30.8 - 1.9.2019. Miesto a program bude upresnený v nasledovných úradných správach. Svoju účasť treba nahlásiť najneskôr do 30.6.2019 na email rozhodcovia@futsalslovakia.sk.

žiada regionálne združenia o nahlásenie záujemcov o školenie rozhodcov futsalu v termíne do 30.6.2019.

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné podať odvolanie v zmysle RS alebo SP SF.