US č.47

22.05.2020

Úradná správa Slovenský futsal 47 - 2019/2020 zo dňa 22.5.2020

1.) Výkonný výbor SF (dobsovic@futsalslovakia.sk)

- oznamuje, že riadna Konferencia SF 2020 sa uskutoční 30. mája 2020 od 18,00 hod. prostredníctvom aplikácie MICROSOFT TEAMS MEETING

- vyzýva predsedov regionálnych združení a štatutárnych zástupcov klubov bezodkladne oznámiť VV SF prostredníctvom emailovej adresy plostica@futsalslovakia.sk svojich delegátov KSF a ich náhradníkov s ich identifikačnými a kontaktnými údajmi (meno, priezvisko, email, telefón)

- upozorňuje, že návrhy kandidátov na volených členov orgánov SF (predseda Komisie pre riadenie súťaží SF, člen VV SF - zástupca západoregiónu, člen VV SF - zástupca trénerov, člen VV SF bez špecifického určenia) musia byť kompletne podané emailom na adresu dobsovic@futsalslovakia.sk najneskôr v pondelok 25.5.2020 do 24,00 h.; jedna osoba môže prijať kandidatúru iba na jednu funkciu volenú na tej istej KSF

- oznamuje, že schválil pracovné komisie KSF 2020