ÚS č.5

03.08.2018

1.) Exekutíva (Ploštica Ján 0907880705)

- oznamuje, že predsezónne stretnutie klubov VARTA futsal ligy a FEJ U20/U17 sa uskutoční 1.9.2018 od 11:00 h. v Púchove; svoju účasť treba za účelom zabezpečenia obeda nahlásiť na exekutiva@futsalslovakia.sk

- vyzýva kluby zúčastňujúce sa súťaží priamo riadených Exekutívou SF, aby v zmysle článku 10 Štatútu Exekutívy SF využili svoje právo zvoliť si kontrolóra činnosti Exekutívy

- oznamuje uchádzačom o trénerskú licenciu SFZ FUTSAL, že záverečné skúšky sa uskutočnia v čase od 9:00 - 14:00 nasledovných termínoch.
10.8.2018, NTC Senec
14.8.2018, Košice (VsFZ)
21.8.2018, Banská Bystrica (SsFZ)

Prihlášku na záverečnú skúšku treba poslať na adresu zsolt.pakusza@futbalsfz.sk.


2.) Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní (Ploštica Ján 0907880705)

- žiada kluby VARTA futsal ligy, aby v termíne do 12.8.2018 vyplnili formulár "Adresár klubov", ktorý nájdu na tomto linku: https://goo.gl/forms/yRJHuokiLPuFRosR2

- oznamuje že všetky prihlásené kluby VARTA Futsal Ligy okrem klubu MFK Ivekol Nové Zámky uhradili účastnícky poplatok (štartovné) v zmysle článku C/1/a RS 2018/2019

- oznamuje, že klub MFK Ivekol Nové Zámky v súlade s článkom C/1/a požiadal Exekutívu SF o určenie náhradného termínu na uhradenie štartovného; Exekutíva SF rozhodla o náhradnom termíne úhrady štartovného klubu MFK Ivekol Nové Zámky v zmysle článku C/1/a RS 2018/2019 do 5.8.2018. Klub MFK Ivekol Nové Zámky uhradí administratívny poplatok 20 eur v zmysle článku C/3/b RS 2018/2019.

- zaznamenala žiadosti klubov MIBA Banská Bystrica (5) a MIMEL Lučenec (4) o pridelenie čísel pred žrebovaním VARTA futsal ligy.

- vyžrebovala čísla pre rozpis stretnutí Varta futsal ligy nasledovne (Exekutíva SF zohľadnila všetky oficiálne žiadosti klubov):

1. Futsal Team Levice
2. Wild Boys´02 Bratislava
3. ŠK Makroteam Žilina
4. Mimel Lučenec
5. MIBA Banská Bystrica
6. Rehab Klinik Barabéri
7. Pinerola Futsal 1994
8. MŠK Žilina FUTSAL
9. FC Bíli Andeli futsal
10. MFK Ivekol Nové Zámky

- oznamuje, že klubom MFK Ivekol Nové Zámky (500 EUR), Rehab Klinik Barabéri Bratislava (500 EUR), FC Bíli Andeli futsal (385 EUR), FK ORION TIP Bánovce nad Bebravou (375 EUR), FK Dragons Podolie (500 EUR), ŠK Slovan Bratislava Futsal (500 EUR) bola v zmysle článku C/1/d RS 2017/2018 vrátená finančná zábezpeka, resp. jej príslušná časť po započítaní záväzkov voči SF; ostatné kluby prihlásené do VARTA futsal ligy 2018/2019 požiadali na základe výzvy v US č.1 o preúčtovanie zábezpeky zo sezóny 2017/2018 na sezónu 2018/2019.

- upozorňuje kluby, ktoré nemajú uhradenú finančnú zábezpeku na sezónu 2018/2019 (FC Bíli Andeli futsal, Rehab Klinik Barabéri Bratislava, MFK Ivekol Nové Zámky) aby tak urobili v zmysle článku C/1/b RS 2018/2019 najneskôr do 10.8.2018 na účet SF vedený v SLSP IBAN: SK8109000000005118650036.

- vyzýva kluby, ktoré nemajú vysporiadané záväzky voči SFZ a SF (Partizán Bardejov - futsal, Grizzly Slovakia Košice, BNP Team Vranov, Zlato Lux Košice), príp. voči iným členom SF, aby tak v záujme splnenia podmienok zaradenia do súťaží SF a regionálnych združení SF bezodkladne vykonali; z dôvodu nesplnenia finančných záväzkov uvedeným klubom zastavuje súťažnú činnosť a výkon matričných úkonov v SF.

- uvoľňuje súťažnú činnosť a výkon matričných úkonov klubom FK ORION TIP Bánovce nad Bebravou, MIBA Banská Bystrica, FC Bíli Andeli-futsal Trnava

- zaznamenala žiadosť klubu Wild Boys´02 Bratislava o pridanie nových kontaktov do rozdeľovníka Exekutívy SF.

3.) Exekutíva v oblasti riadenia juniorských súťaží: (Dušan Štaffen 0903733710)

- zaevidovala podanie klubu Mimel Lučenec v súvislosti so spôsobom kreovania "dvojičiek" pre súťaž FEJ U20 pre sezónu 2018/2019; podaním sa bude Exekutíva SF zaoberať po ukončení pripomienkovania RS FEJ U20 2018/2019.

- vyzýva kluby, aby v termíne do 5.8.2018 nahlásili na email exekutiva@futsalslovakia.sk, prípadnú dohodu s klubom, s ktorým budú tvoriť "dvojičku" vo Futsalovej extralige juniorov U-20 v sezóne 2018/2019; dohodu musia potvrdiť oba zainteresované kluby. Po tomto termíne bude ostatným účastníkom dvojička vyžrebovaná.

- zaevidovala dohodu klubov Wild Boys 02´ Bratislava / Pinerola futsal 1994 a FK Ekoprim Prešov / GRIZZLY Slovakia Košice o vytvorení spoločnej dvojičky za účelom štartu vo FEJ U20.


4.) Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ:
(Marián Fischer 0911343500)

- oznamuje, že v dňoch 31.8. - 1.9.2018 sa v Púchove uskutoční školenie rozhodcov a delegátov SF, ktoré je podmienkou pre zaradenie na nominačnú listinu rozhodcov a delegátov SF pre súťažný ročník 2018/2019 (piatok 31.8.2018 od 16,00 h. je určený pre školenie nových rozhodcov a delegátov, ktorí doteraz nerozhodovali zápasy najvyššej súťaže SF); prihlášky na školenie je potrebné zaslať do 15.8.2018 na adresu exekutiva@futsalslovakia.sk.


- oznamuje, že školenie rozhodcov, ktorí boli zaradení na nominačnú listinu R a DZ v aj v sezóne 2017/2018, sa začína 1.9.2018 o 10,30 h. v Púchove.

zaznamenala prihlášky na školenie DZ: Moncman, Hlavenka, Čuhár, Ploštica, Havrila

- zaznamenala prihlášky na školenie R: Marko, Hudák, Bordáš, Tkáč, Pálfi, Cisko Š. Cisko M, Brutvanová, Sedlárik, Pataki, Michna, Nemček J., Nemček S.

5.) Exekutíva v oblasti matričných konaní: (Ivan Čuhár 0905894750)

- oznamuje zrealizované matričné úkony:
Schválené prestupy:
Dominik Ostrák (1306968) z Wild Boys´02 Bratislava do MŠK Žilina FUTSAL

6.) Výkonný výbor SF:

- v zmysle článku 4/6 Štatútu Exekutívy SF schválil návrh povereného predsedu Exekutívy SF Jána Plošticu na personálne zloženie členov Exekutívy pre nasledovné obdobie:
Ivan Čuhár - podpredseda Exekutívy SF, matrika SF
Dušan Štaffen - mládežnícky futsal
Lukáš Berec - ženský futsal
Marián Fischer - R a DZ

Pracovná skupina Exekutívy:

Lukáš Peško - predseda pracovnej skupiny Exekutívy
Pavol Havrila - člen pracovnej skupiny Exekutívy
Mário Belavý - člen pracovnej skupiny Exekutívy
Rastislav Behančin - člen pracovnej skupiny Exekutívy

Voči rozhodnutiam Exektutívy SF je možné sa odvolať v zmysle RS 2018/2019 alebo SP.