ÚS č.6

10.08.2018

1.) Exekutíva (Ploštica Ján, exekutiva@futsalslovakia.sk)

- oznamuje, že predsezónne stretnutie klubov VARTA futsal ligy a FEJ U20/U17 sa uskutoční 1.9.2018 od 11:00 v Púchove. Svoju účasť treba nahlásiť na exekutiva@futsalslovakia.sk (zabezpečenie stravy).

- vyzýva kluby zúčastňujúce sa súťaží priamo riadených Exekutívou SF, aby v zmysle článku 10 Štatútu Exekutívy SF využili svoje právo zvoliť si kontrolóra činnosti Exekutívy

- oznamuje uchádzačom o trénerskú licenciu SFZ FUTSAL, že záverečné skúšky trénerov sa uskutočnia v čase od 9:00 - 14:00 nasledovných termínoch.
10.8.2018, NTC Senec
14.8.2018, Košice (VsFZ)
21.8.2018, Banská Bystrica (SsFZ)

Prihlášku na záverečnú skúšku treba poslať na adresu zsolt.pakusza@futbalsfz.sk.

2.) Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní: (Ploštica Ján, exekutiva@futsalslovakia.sk)- žiada kluby VARTA futsal ligy, aby v termíne do 12.8.2018 vyplnili formulár Adresár klubov, ktorý nájdu na tomto linku: https://goo.gl/forms/yRJHuokiLPuFRosR2

- oznamuje, že klub MFK Ivekol Nové Zámky v súlade s článkom C/1/a, C/1/b RS 2018/2019 neuhradil účastnícky poplatok 500 EUR ani v náhradnom termíne stanovenom Exekutívou; z tohto dôvodu nebude klub MFK Ivekol Nové Zámky zaradený do súťaže VARTA Futsal liga pre sezónu 2018/2019.

- oznamuje, že v súlade s článkom B/1/c RS 2018/2019 začína rokovanie s družstvom FK ORION TIP Bánovce nad Bebravou o doplnení účastníkov VARTA FUTSAL LIGY 2018/2019 na 10.

- upozorňuje kluby, ktoré ešte neuhradili zábezpeku na sezónu 2018/2019 (FC Bíli Andeli futsal Trnava), aby tak urobili v zmysle článku C/1/b RS 2018/2019 najneskôr do 10.8.2018 na účet SF vedený v SLSP IBAN: SK8109000000005118650036.

- vyzýva kluby, ktoré nemajú vysporiadané záväzky voči SFZ a SF (Partizán Bardejov - futsal, Grizzly Slovakia Košice, BNP Team Vranov), príp. voči iným členom SF, aby tak v záujme splnenia podmienok zaradenia do súťaží SF a regionálnych združení SF bezodkladne vykonali; z dôvodu nesplnenia finančných záväzkov uvedeným klubom zastavuje súťažnú činnosť a výkon matričných úkonov v SF.

- uvoľňuje súťažnú činnosť a výkon matričných úkonov klubu Zlato Lux Košice

3.) Exekutíva v oblasti riadenia juniorských súťaží: (Dušan Štaffen, mladez@futsalslovakia.sk)

- zaevidovala spoločné podanie klubov Wild Boys ´02 Bratislava a Pinerola Futsal 1994 v súvislosti s RS 2018/2019 FEJ U20.


4.) Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ:
(Marián Fischer, rozhodcovia@futsalslovakia.sk)

- oznamuje, že v dňoch 31.8. - 1.9.2018 v Púchove sa uskutoční školenie rozhodcov a delegátov SF, ktoré je podmienkou pre zaradenie na nominačnú listinu rozhodcov a delegátov SF pre súťažný ročník 2018/2019 (piatok 31.8.2018 od 16,00 h. je určený pre školenie nových rozhodcov a delegátov, ktorí doteraz nerozhodovali zápasy najvyššej súťaže SF); prihlášky na školenie je potrebné zaslať do 15.8.2018 na adresu exekutiva@futsalslovakia.sk.


- oznamuje, že školenie rozhodcov, ktorí boli zaradení na nominačnú listinu R a DZ aj v sezóne 2017/2018 sa začína 1.9.2018 o 9:30 v Púchove.

- oznamuje, že účastnícky poplatok za školenie R a DZ, je stanovený na 10 EUR. Poplatok sa bude vyberať pri prezentácii R a DZ. Poplatok za prípadný náhradný seminár sa stanovuje na 30 EUR.- zaznamenala prihlášky na školenie DZ (5): Moncman, Hlavenka, Čuhár, Ploštica, Havrila.- zaznamenala prihlášky na školenie R (17): Marko, Hudák, Bordáš, Tkáč, Pálfi, Cisko Š. Cisko M, Brutvanová, Sedlárik, Pataki, Michna, Nemček J., Nemček S., Bublávek, Mokrý, Hones, Bárta.

5.) Exekutíva v oblasti matričných konaní: (Ivan Čuhár, matrika@futsalslovakia.sk)

- oznamuje zrealizované matričné úkony:
Schválené prestupy:
Marek Belaník (1241105) z ŠK Slovan Bratislava Futsal do MŠK Žilina FUTSAL
Martin Svintek (1239488) z FSC Prievidza do TNF MIA SAN MIA KANIANKA


Zamietnuté prestupy:
Tibor Lengyel (1296927) z ŠK Slovan Bratislava Futsal do Pinerola Futsal 1994

Nová základná registrácia v SF:
Marlon Da Silva Luciano (1406035) Mimel Lučenec
Kayque Mendes Rodrigues Da Silva (1406258) Mimel Lučenec
Everton Borges Dos Santos (1406992) ŠK Makroteam Žilina
Lucian Ferreira Da Silva (1406993) ŠK Makroteam Žilina
Andre Luiz De Lima Silva (1406994) ŠK Makroteam Žilina
Nikoleta Hološková (1223978) TNF MIA SAN MIA KANIANKA
Jana Majtényiová (1337986) TNF MIA SAN MIA KANIANKA
Ladislav Idranyi (1117081) TNF MIA SAN MIA KANIANKA
Ľudovít Baláž (1219787) TNF MIA SAN MIA KANIANKA
Andrej Mojžiš (1372192) TNF MIA SAN MIA KANIANKA
Roderika Minichová (1292008) TNF MIA SAN MIA KANIANKA
Gabriela Kubíková (1246111) TNF MIA SAN MIA KANIANKA
Lenka Hučková (1260185) TNF MIA SAN MIA KANIANKA
Michaela Zábojníková (1342250) TNF MIA SAN MIA KANIANKA
Tomáš Kanianský (1237876) TNF MIA SAN MIA KANIANKA

Voči rozhodnutiam Exektutívy SF je možné sa odvolať v zmysle RS 2018/2019 alebo SP.