US č.9

30.08.2018

Úradná správa Slovenský futsal 9 - 2018/2019 zo dňa 30.08.2018

1.) Exekutíva (Ploštica Ján, exekutiva@futsalslovakia.sk)

- oznamuje, že predsezónne stretnutie klubov VARTA futsal ligy a FEJ U20/U17 sa uskutoční 1.9.2018 od 11:00 v Púchove; svoju účasť treba nahlásiť na exekutiva@futsalslovakia.sk (zabezpečenie stravy).

- oznamuje, že k 30.8.2018 sa na predsezónne stretnutie klubov VARTA futsal ligy a FEJ prihlásili tieto družstvá Pinerola Futsal 1994 (2), ŠK Makroteam Žilina, Wild Boys´02 Bratislava, MŠK Žilina

2.) Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní (Ploštica Ján, exekutiva@futsalslovakia.sk)

-oznamuje úradne hracie časy zápasov 1.kola VARTA futsal ligy.

  • MIMEL Lučenec - Pinerola Futsal 1994 piatok 7.9.2018 o 19.00 ŠH Aréna Lučenec

  • Wild Boys ´02 Bratislava - FC Bíli Andeli futsal piatok 7.9.2018 o 20:10 Interhala Bratislava

  • MIBA Banská Bystrica - Rehab Klinik Baraberi piatok 7.9.2018 o 20:00 ŠH Štiavničky B.Bystica

  • ŠK Makroteam Žilina - MŠK Žilina FUTSAL sobota 8.9.2018 o 20:00 ŠH Rosinky Žilina

- konštatuje, že obdržala presný harmonogram začiatku stretnutí VARTA futsal ligy od klubu Wild Boys ´02 Bratislava pre základnú časť súťaže.

-zaznamenala podnet klubu Futsal Team Levice a konštatuje, že podnetom sa bude zaoberať na riadnom zasadnutí Exekutívy v Púchove 30.8.2018.

- vyzýva kluby, ktoré nemajú vysporiadané záväzky voči SFZ a SF (Partizán Bardejov - futsal, Grizzly Slovakia Košice v riešení, BNP Team Vranov), príp. voči iným členom SF, aby tak v záujme splnenia podmienok zaradenia do súťaží SF a regionálnych združení SF bezodkladne vykonali; z dôvodu nesplnenia finančných záväzkov uvedené kluby majú zastavenú súťažnú činnosť a výkon matričných úkonov v SF.

3.) Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ (Marián Fischer, rozhodcovia@futsalslovakia.sk)

-oznamuje, že nominácia R a DZ na stretnutia 1.kola VARTA futsal ligy bude R a DZ oznámená priamo na seminári R a DZ v Púchove na základe výsledkov a účasti na seminári; následne bude nominácia zverejnená.

- oznamuje, že v dňoch 31.8. - 1.9.2018 v Púchove sa uskutoční školenie rozhodcov a delegátov SF, ktoré je podmienkou pre zaradenie na nominačnú listinu rozhodcov a delegátov SF pre súťažný ročník 2018/2019 (piatok 31.8.2018 od 16,00 h. je určený pre školenie nových rozhodcov a delegátov, ktorí doteraz nerozhodovali zápasy najvyššej súťaže SF); žiada všetkých pozvaných, aby obratom potvrdili svoju účasť na seminári

- oznamuje, že školenie rozhodcov, ktorí boli zaradení na nominačnú listinu R a DZ aj v sezóne 2017/2018 sa začína 1.9.2018 o 9:30 v Púchove.

- oznamuje, že účastnícky poplatok za školenie R a DZ, je stanovený na 10 EUR; poplatok sa bude vyberať pri prezentácii R a DZ. Poplatok za prípadný náhradný seminár sa stanovuje na 30 EUR.

- oznamuje klubom, že seminár R a DZ v dňoch 31.8. - 1.9.2018 v Púchove je otvorený aj pre zástupcov klubov v ktorejkoľvek časti.

4.) Exekutíva v oblasti matričných konaní (Ivan Čuhár, matrika@futsalslovakia.sk)

- oznamuje zrealizované matričné úkony:

Prestup : 

1245116    Marek Mikulišin     z   Pinerola Futsal 1994   do  Wild Boys '02 Bratislava

1267132   Dominik Gumbír    z   FC Bíli Andeli-futsal    do   FC Bíli Andeli futsal

1337888  Tomáš Vahalík       z    FC Bíli Andeli-futsal    do  FC Bíli Andeli futsal

1228579  Patrik Putera         z    FC Bíli Andeli-futsal    do   FC Bíli Andeli futsal