US č.8

24.08.2018

Úradná správa Slovenský futsal 8 - 2018/2019 zo dňa 24.8.2018

1.) Exekutíva (Ploštica Ján, exekutiva@futsalslovakia.sk)

- oznamuje, že predsezónne stretnutie klubov VARTA futsal ligy a FEJ U20/U17 sa uskutoční 1.9.2018 od 11:00 v Púchove; svoju účasť treba nahlásiť na exekutiva@futsalslovakia.sk (zabezpečenie stravy).

- oznamuje, že k 23.8.2018 sa na predsezónne stretnutie klubov VARTA futsal ligy a FEJ prihlásili tieto družstvá Pinerola Futsal 1994 (2), ŠK Makroteam Žilina, Wild Boys´02 Bratislava.

2.) Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní (Ploštica Ján, exekutiva@futsalslovakia.sk)- konštatuje, že obdržala presný harmonogram začiatku stretnutí VARTA futsal ligy od klubu Pinerola Futsal 1994 pre základnú časť súťaže

- vyzýva kluby, ktoré nemajú vysporiadané záväzky voči SFZ a SF (Partizán Bardejov - futsal, Grizzly Slovakia Košice v riešení, BNP Team Vranov), príp. voči iným členom SF, aby tak v záujme splnenia podmienok zaradenia do súťaží SF a regionálnych združení SF bezodkladne vykonali; z dôvodu nesplnenia finančných záväzkov uvedeným klubom zastavuje súťažnú činnosť a výkon matričných úkonov v SF.

3.) Exekutíva v oblasti riadenia juniorských súťaží:(Dušan Štaffen, mladez@futsalslovakia.sk)
- zaevidovala požiadavku klubov Pinerola Futsal 1994 Bratislava a Wild Boys '02 Bratislavav súvislosti s herným modelom a časovým rozsahom súťaže pre súťaž FEJ U20 pre sezónu 2018/2019; podaním sa bude Exekutíva SF zaoberať.

- zaevidovala späťvzatie prihlášky družstva MFK Ivekol Nové Zámky v kategórii U20 a oznamuje, že počet účastníkov vo FEJ U20 sa znížil na 11.

4.) Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ:(Marián Fischer, rozhodcovia@futsalslovakia.sk)

- oznamuje, že v dňoch 31.8. - 1.9.2018 v Púchove sa uskutoční školenie rozhodcov a delegátov SF, ktoré je podmienkou pre zaradenie na nominačnú listinu rozhodcov a delegátov SF pre súťažný ročník 2018/2019 (piatok 31.8.2018 od 16,00 h. je určený pre školenie nových rozhodcov a delegátov, ktorí doteraz nerozhodovali zápasy najvyššej súťaže SF); žiada všetkých pozvaných, aby obratom potvrdili svoju účasť na seminári

- oznamuje, že školenie rozhodcov, ktorí boli zaradení na nominačnú listinu R a DZ aj v sezóne 2017/2018 sa začína 1.9.2018 o 9:30 v Púchove.

- oznamuje, že účastnícky poplatok za školenie R a DZ, je stanovený na 10 EUR; poplatok sa bude vyberať pri prezentácii R a DZ. Poplatok za prípadný náhradný seminár sa stanovuje na 30 EUR.

- oznamuje klubom, že seminár R a DZ v dňoch 31.8. - 1.9.2018 v Púchove je otvorený aj pre zástupcov klubov v ktorejkoľvek časti

5. Exekutíva v oblasti matričných konaní: (Ivan Čuhár, matrika@futsalslovakia.sk)

- oznamuje zrealizované matričné úkony:

Základné registrácie:

1283342   Patrik Šorman   TNF MIA SAN MIA KANIANKA

1303657   Milan Pavelka   Pinerola Futsal 1994

1306782   Kristián Hrebeň   Pinerola Futsal 1994

1306989   Urban Mikuláš Králik   Pinerola Futsal 1994

Prestup :

1136710   Peter Brndiar   ŠK SLOVAN Bratislava futsal   Pinerola Futsal 1994

Prestup s obmedzením:

1297351   Jakub Miklušičák   ŠK SLOVAN Bratislava futsal   Pinerola Futsal 1994

1297884   Erich Petriľák   ŠK SLOVAN Bratislava futsal   Pinerola Futsal 1994

1166312   Erik Klema   GRIZZLY Slovakia Košice   Mimel Lučenec

Zamietnuté prestupy:

1336525   Jozef Holka   FC Vodáreň Trnava   Stornovaná systémom

1242555   Tomáš Doka   FC Vodáreň Trnava   Stornovaná systémom

1237460   Gabriel Antoine Fotso Kamdem   FSC Prievidza   Stornovaná systémom

1208520   Peter Kalina   FSC Prievidza   Stornovaná systémom

- oznamuje, že sa zaoberala podnetom klubu FSC Prievidza a uvedený klub obdržal vo veci písomné stanovisko.

5.) Výkonný výbor SF

- oznamuje, že najbližšie zasadnutie VV SF sa uskutoční dňa 1. septembra 2018 v Púchove

OZNAMY DK:
U 181 - DK na základe žiadosti Exekutívy SF oznamuje, že vykonanie uložených disciplinárnych sankcií DK uvedených v časti futsal sa vzťahuje na súťaže riadené Slovenským futsalom a v časti futbal na súťaže riadené SFZ. V závažných disciplinárnych previneniach vo futbale podľa čl. 51, 52, 54, 70/5 DP sa príslušné disciplinárne sankcie v plnom rozsahu dotýkajú i pôsobeniu a činnosti vo futsale.


U 182 - DK upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných futsalových športových odborníkov, že uznesenia vo veci ovplyvňovania priebehu a výsledkov stretnutí a uložené predbežné ochranné opatrenia, spočívajúce v pozastavení výkonu funkcie a činnosti podľa čl. 43/1,2a, 4 DP a čl. 70/5 DP, až do rozhodnutia DK sa v plnom rozsahu vzťahujú aj pôsobenia vo futsale.

Voči rozhodnutiam Exekutívy sa môžete odvolať v zmysle RS 2018/2019 a SP.