US č.8

26.08.2019

Úradná správa Slovenský futsal 8 - 2019/2020 zo dňa 23.8.2019

1.) Výkonný výbor SF

- schválil zmenu RS Varta futsal ligy 2019/2020

- schválil termínovník Varta futsal ligy 2019/2020

- schválil žiadosť Wild Boys´02 Bratislava o vyplatenie odmeny z predchádzajúceho ročníka (1000 eur); odmena bude vyplatená v lehote do 31.10.2019

2.) Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní (Ploštica Ján, exekutiva@futsalslovakia.sk)

- žiada kluby hrajúce Varta futsal ligu, aby v termíne do 27.8.2019 aktualizovali informácie uvedené na webstránke Exekutívy https://www.futsalexekutiva.sk/adresar-klubov/ ; zmenené informácie treba nahlásiť na email exekutiva@futsalslovakia.sk

- opätovne oznamuje klubom, že bola vypísaná výzva SFZ na predkladanie žiadostí v rámci projektu podpory výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej a futsalovej infraštruktúry v rokoch 2019-2021. Do projektu sa môžu zapojiť aj futsalové kluby, resp. samospráva so žiadosťou o investíciu do futsalovej infraštruktúry. Jedinou podmienkou je, že daný futsalový klub, ktorý žiada o príspevok priamo alebo prostredníctvom samosprávy, má aspoň jedno družstvo mládeže v súťažiach SF v ISSF. Všetky informácie týkajúce sa projektu a podmienok účasti v ňom (vrátane výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok) nájdete na nasledujúcom odkaze: https://www.futbalsfz.sk/section/3734

3.) Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ (Marcel Budáč, rozhodcovia@futsalslovakia.sk)

- oznamuje, že letný doškoľovací seminár sa uskutoční v dňoch 30.8 - 1.9.2019 v rekreačnom zariadení Aquatermal Strehová (hotel Aquatermal, Hlavná 320, 991 02 Dolná Strehová). Program seminára bol účastníkom zaslaný elektronickou poštou.

- nominácia R na medzinárodný turnaj MIBA FUTSAL CUP 2019 (Botka, Matula, Bohun). Delegácia na jednotlivé stretnutia bude poslaná elektronickou poštou.

4.) Exekutíva v oblasti mládeže (Dušan Štaffen, mladez@futsalslovakia.sk)

- oznamuje klubom, že konečný termín prihlásenia klubov do juniorských súťaži SF (FEJ U20, FEJ U17) je 15.9.2020.

5.) Exekutíva v oblasti matričných konaní (Ivan Čuhár, matrika@futsalslovakia.sk)

Základné registrácie:

Prestup :

1249627   Martin Štrbák   Wild Boys '02 Bratislava   Pinerola Futsal 1994

1282523   Vladimír Bajtoš   GRIZZLY Slovakia Košice   Lion car MIBA Banská Bystrica

Prestup s obmedzením do 30.6.2020:

1261006   Marek Gajdács   Wild Boys '02 Bratislava   Futsal Team Levice

1303075   Sebastian Keszei   ŠK SLOVAN Bratislava futsal   Pinerola Futsal 1994

Zamietnuté prestupy alebo preregistrácie:

1196962   Matúš Sobota   TNF Prievidza   nie je naplnený článok 15(5),(6) RaPP

1224837   Milan Duchoň   TNF Prievidza   nie je naplnený článok 15(5),(6) RaPP

1132309   Stanislav Gendiar   TNF Prievidza   nie je naplnený článok 15(5),(6) RaPP

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné podať odvolanie v zmysle RS alebo SP SF.