US č.9

31.08.2019

Úradná správa Slovenský futsal 9 - 2019/2020 zo dňa 30.8.2019

1.) Výkonný výbor SF

- schválil nomináciu rozhodcov pre nominačnú listinu UEFA na sezónu 2019/2020 tak, ako bola predložená Exekutívou SF (Lukáš Peško, Rastislav Behančin, Martin Matula, Peter Budáč)

- schválil novelizáciu prílohy č. 3 Registračného a prestupového poriadku SFZ a predložil návrh na schválenie VV SFZ

2.) Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní (Ploštica Ján, exekutiva@futsalslovakia.sk)

- súhlasí s dohodou klubov Pinerola futsal 1994 a Futsal Team Levice o zmene miesta stretnutia a UHČ 1.kola. Stretnutie sa uskutoční 11.9.2019 v ŠH Levice. Žiadosť sa spoplatňuje podľa RS B/3/e.

- úradné hracie časy pre 1.kolo Varta Futsal Ligy 2019/202:.

· Lion car MIBA Banská Bystrica - MŠK Žilina FUTSAL, piatok 6.9.2019 o 20.00 h, ŠH Štiavničky Banská Bystrica

· ŠK Makroteam Žilina - MŠK Nové Zámky-futsal, sobota 7.9.2019 o 19.00 h, ŠH Rosinky Žilina

· Pinerola Futsal 1994 - Futsal Team Levice, streda 11.9.2019 o 20.00 h, ŠH Levice

· MIMEL Lučenec - TNF Prievidza, piatok 27.09.2019 o 19.00 h, ŠH Aréna Lučenec

- opätovne oznamuje klubom, že bola vypísaná výzva SFZ na predkladanie žiadostí v rámci projektu podpory výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej a futsalovej infraštruktúry v rokoch 2019-2021. Do projektu sa môžu zapojiť aj futsalové kluby, resp. samospráva so žiadosťou o investíciu do futsalovej infraštruktúry. Jedinou podmienkou je, že daný futsalový klub, ktorý žiada o príspevok priamo alebo prostredníctvom samosprávy, má aspoň jedno družstvo mládeže v súťažiach SF v ISSF. Všetky informácie týkajúce sa projektu a podmienok účasti v ňom (vrátane výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok) nájdete na nasledujúcom odkaze: https://www.futbalsfz.sk/section/3734

- oznamuje klubom, funkcionárom, hráčom a ostatným športovým odborníkom, že dňa 22. augusta 2019 bola VV SFZ schválená novela Disciplinárneho poriadku SFZ, ktorá nadobúda účinnosť od 26.08.2019. Konsolidované znenie Disciplinárneho poriadku SFZ sa nachádza na webovom sídle SFZ https://www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky.

3.) Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ (Marcel Budáč, rozhodcovia@futsalslovakia.sk)

- oznamuje, že delegácia na 1.kolo VARTA Futsal ligy bude zaslaná dotknutým subjektom elektronickou poštou na základe výsledkov seminára R a DZ.

4.) Exekutíva v oblasti mládeže (Dušan Štaffen, mladez@futsalslovakia.sk)

- oznamuje klubom, že konečný termín prihlásenia klubov do juniorských súťaži SF (FEJ U20, FEJ U17) je 15.9.2019.

5.) Exekutíva v oblasti 2.SLF Openliga (Ploštica Ján, openliga@futsalslovakia.sk)

- oznamuje klubom, že konečný termín prihlásenia klubov Openligy sezóna 2019/2020 je 30.9.2019.

6.) Exekutíva v oblasti matričných konaní (Ivan Čuhár, matrika@futsalslovakia.sk)

Základné registrácie:

1282824   Marcel Marík   MŠK Nové Zámky-futsal 

1282819   Richard Marík   MŠK Nové Zámky-futsal

Prestup :

1285286   Marek Kuruc   GRIZZLY Slovakia Košice   Lion car MIBA Banská Bystrica

1288512   Matúš Šlehofer   GRIZZLY Slovakia Košice   Lion car MIBA Banská Bystrica

1285024   Jakub Kofčák   GRIZZLY Slovakia Košice   Lion car MIBA Banská Bystrica

1245116   Marek Mikulišin   Wild Boys '02 Bratislava   Lion car MIBA Banská Bystrica

1282405   Sebastián Bačo   GRIZZLY Slovakia Košice  Lion car MIBA Banská Bystrica

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné podať odvolanie v zmysle RS alebo SP SF.