Zodpovedná osoba

Ivan Čuhár

člen exekutívy

Kontakt:
+421 905 894 750
matrika@futsalslovakia.sk  

Matričné formuláre


Vyžiadanie hráča

Vyžiadanie hráča zo zahraničia. Vyplň tento formulár a odošli ho. Následne požiada matrika SF matriku SFZ o zaregistrovanie tejto požiadavky. Termín na vyjadrenie je max. 30 dní. Matrika SF nevie tento termín urýchliť. 


Registrácia amatérskej zmluvy.

Zmluva s amatérom sa dá uzavrieť v zmysle zákona o športe max. na obdobie dvoch rokov. Prázdnu predpripravenú zmluvu si môžete stiahnuť tu.  

Prázdna zmluva s amatérom vypracovaná podľa požiadaviek zákona o športe.