Smernica 

05.07.2018

Smernica o právno-organizačných zmenách v kluboch slovenského futsalu

Stanovy SF

01.07.2018

Stanovy sú základná a zároveň najvyššia norma pre riadenie futsalu na území SR.