Videá / námietky / sporné situácie


POKYNY pre R a DZ (DS/PR) popisy priestupkov vylúčených hráčov v zápisoch o stretnutí

Smernica pre hodnotenie fair play v podmienkach Slovenského futsalu z 02. septembra 2017

Štatút DZ

22.09.2018

Delegát SF je funkcionárom a športovým odborníkom v SF, ktorý zastupujúce Slovenský futsal na futsalovom stretnutí. Je neodmysliteľnou osobnosťou futsalového stretnutia. Vo funkcii delegáta SF (ďalej len delegát) pôsobí na základe menovania Výkonného výboru SF na nominačnú listinu delegátov SF pre príslušný súťažný ročník futsalových súťaží....

Rozhodca, ktorý je delegovaný v súťažiach riadených Exekutívou Slovenského futsalu sa vo svojej činnosti riadi.

Zodpovedné osoby

Marcel Kubinec

člen pracovnej skupiny Exekutívy

Zodpovedný za riadenie DZ
Člen úseku pre riešenie sťažností. 

Kontakt:
+421 905 359 743

Lukáš Peško

člen pracovnej skupiny Exekutívy

Školiaci úsek, spracovanie videozáznamov, člen úseku pre riešenie sťažností.

Kontakt:
+421 905 818 556

Pavol Havrila

člen pracovnej skupiny Exekutívy

technický úsek, zodpovedný za tvorbu DL juniorskych súťaží.

Kontakt:
+421 950 630 344

Mário Belavý

člen pracovnej skupiny Exekutívy

technický úsek, zodpovedný za tvorbu DL ženských súťaží.

Kontakt:
+421 940 313 710

Ľudovít Hrmo

člen pracovnej skupiny Exekutívy

Člen úseku pre riešenie sťažností. 

Kontakt:
+421 948 504 033