Úmyselná hra rukou v sľubnej akcii

Nesprávne udelená ČK brankárovi hostí, rozhodca mal udeliť ŽK za úmyselné hranie lopty rukou v sľubnej akcii mimo pokutového územia, nejednalo sa o vyloženú gólovú situáciu.


Rok 2018/2019

Zakázaná hra brankára

Nesprávne udelená ČK, jednalo sa o riskantné podrazenie protihráča v sľubne sa rozvíjajúcej akcii, nejednalo sa o vyloženú gólovú situáciu nakoľko neboli naplnené všetky štyri atribúty a to vzdialenosť, kontrola, smer a obrancovia.  


Sľubne sa rozvíjajúca akcia

Správne nariadený PK v tomto prípade mala byť udelená ŽK hráčovi za sotenie v sľubnej akcii (nejednalo sa o vyloženú gólovú situáciu nakoľko nebol splnený jeden zo 4 atribútov, hráč nemal loptu pod kontrolou keď prihrávka smerovala mimo útočiaceho hráča) 


Surová hra brankára

Správne udelená ČK za surovú hra, kopnutie súpera neprimeranou silou (hráč išiel obidvoma nohami proti hráčovi súpera a lopte s následným kopnutím protihráča neprimeranou silou) 


Podrazenie

Správne nariadený PVK za podrazenie. Výhoda v hre nie je nutná, kedže útočiace družstvo bolo počas akcie v podčíslení. OT nie je nutné udeliť. 


Podrazenie

Zákrok bieleho hráča bol správne posúdený ako nedovolený (podrazenie). Nesprávne poskytnutá výhoda v hre, kedže z postavenie hráčov nie je zrejmá jej plnohodnotná účinnosť. OT nebolo potrebné udeliť.


Sotenie

Hra mala byť prerušená a nariadený PVK za sotenie bez nutnosti udeliť OT.


Striedanie

Dôvod napomenutia hráča č. 69 (s následným vylúčením za 2. ŽK) bol jeho neoprávnený vstup na HP. Hráč č. 69, po odovzdaní rozlišovačky spoluhráčovi č. 11 (striedaný hráč, ktorého však už predtým vystriedal hráč s č. 30), následne rozohráva kop z autu. Po rozohratí kopu z autu sú teda na HP 6 hráči mužstva hostí, pričom ako previnilý bol správne určený hráč č. 69, ktorý po uvedomení si svojho previnenia opustil HP a pokúsil sa vrátiť na lavičku svojho mužstva (ako to vyplýva z dostupného videa).


Podrazenie

  • Hra mala byť prerušená a nariadený PVK pre družstvo "červených" bez nutnosti udelenia OT bielemu hráčovi. 
  • V zmysle Pravidiel futsalu (Pravidlo 12- fauly a nešportové správanie) sa napomenie hráč (okrem iného) aj za slovné alebo iné prejavy nesúhlasu s rozhodnutím R (červený hráč dostal ŽK za prejavy nesúhlasu s rozhodnutím R)

Dovolená hra

Jedná sa o dovolenú hru, kedže podľa názoru komisie nedošlo ku kontaktu hráčov


Hra brankára nešportové správanie

Zo strany brankára domácich sa nejednalo o násilné správanie. V zmysle Pravidiel futsalu sa za násilné správanie považuje použitie neprimeranej sily alebo brutality voči súperovi bez súboja o loptu. V tomto prípade sa nejednalo o použitie neprimeranej sily ani brutality, preto správanie brankára možno považovať za nešportové, avšak nie násilné, za ktoré by mal byť tento hráč vylúčený. V tomto prípade mala byť udelená ŽK brankárovi za NS. 


Námietka na udelenie ŽK

Z videa nie je možné posúdiť, aký priestupok (napríklad slovný nesúhlas s rozhodnutím R, urážka súpera a pod.) spáchali potrestaní hráči. 


Držanie

Hra mala byť prerušená. Modrý hráč č. 8 sa dopustil zakázanej hry "držanie" súpera, bez nutnosti udelenia osobného trestu. 


Hra rukou

Gól bol dosiahnutý úmyselnou hrou rukou s cieľom získať nešportovú výhodu. - Gól bol správne neuznaný. Za takýto spôsob hry musí rozhodca udeliť osobný trest ŽK. 
Pravidla futsalu: "Hra rukou. Hra rukou zahŕňa úmyselné konanie hráča s tým, že rukou alebo ramenom dosiahne kontakt s loptou."


Filmovanie

Nesprávne identifikovanie predstierania pádu na hracej ploche. V tejto situácii došlo k podrazeniu modrého hráča č. 10 bielym hráčom č. 17.  Mal nasledovať PVK z miesta priestupku. Biely hráč č. 17 mal byť potrestaný ŽK za zmarenie sľubne sa rozvíjajúcej akcie.